Cum vor fi încheiate mediile elevilor în acest semestru. Precizările Ministerului Educaţiei

Ministerul Educaţiei a aprobat mai multe măsuri referitoare la felul în care vor fi reluate cursurile în acest an şcolar pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, precum şi modul în care se vor încheia mediile.

Cum vor fi încheiate mediile elevilor în acest semestru. Precizările Ministerului Educaţiei

Astfel, pentru clasele mici – învăţământ preşcolar – nu este cazul încheierii situaţiei şcolare, dar educatorii vor continua menţinerea legăturii cu copiii. 

 

”Segmentul de vârstă corespunzătoare acestor niveluri este însoţit de cele mai mari riscuri, atât în organizarea procesului educaţional din unităţi, cat şi din cauza faptului că majoritatea copiilor sunt însoţiţi, spre unităţi, de persoane cu risc sau care prezintă risc pentru contacte în cadrul unităţilor de învăţământ”, se specifică în documentul MEC.

 

Pentru învăţământul primar, dacă elevul are cel puţin două calificative în semestrul al II-lea, situaţia poate fi încheiată, iar dacă nu, poate primi un calificativ în urma activităţii avute online. 

 

Dacă elevul nu a avut posibilitatea cursurilor online, calificativul va fi echivalent cu media elevului de pe semestrul I, iar dacă nu are niciunul, media anuală va fi cea a semestrului I. 

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ MEDIA PRIMULUI SEMESTRU E MAI MICĂ DE 5

În mod similar, la gimnaziu şi liceu, ca şi în învăţământul profesional şi postliceal, dacă elevul are două note pe semestrul ai II-lea, media se încheie cu acestea, iar dacă nu, se valorifică activitatea desfăşurată online. Dacă nu a putut participa la cursurile digitale şi nu are decât o notă, cea de-a doua va fi egală cu media primului semestru. Dacă elevul nu are nicio notă în acest semestru, media anuală devine media semstrului I. 

 

În situaţia în care media primului semestru este mai mică de 5, profesorul va decide împreună cu elevul data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă sau un proiect prin care să fie notat.  Nota obţinută de la această evaluare devine media anuală. 

 

Începând cu 2 iunie, vor reveni la şcoală numai elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a pentru a se pregăti pentru examenele naţionale.